fbpx
Ambitersi | Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności

§1. Postanowienia Ogólne
1. Administratorem danych jest Rafał Okrągły prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Ambiters Rafał Okrągły z siedzibą we Wrocławiu (51-505 Wrocław), ul. Ferdynanda Magellana 28/21, NIP: 8952208918, REGON: 384183750.
2. W ramach wdrożenia systemu ochrony danych osobowych w naszej organizacji podjęliśmy decyzję o niewyznaczaniu inspektora ochrony danych osobowych z uwagi na fakt, że w naszej sytuacji nie jest to obowiązkowe. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz szeroko pojętą prywatnością możesz kontaktować się pod adresem e-mail: support@ambitersi.pl
3. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na serwerach o ograniczonym dostępie bezpośrednim.

§2. Definicje
Dla interpretacji terminów stosuje się poniższy słowniczek Regulaminu:
Użytkownik, Ty – oznacza każdy podmiot, na rzecz którego zgodnie z przepisami prawa mogą̨ być́ świadczone usługi drogą elektroniczną.
Administrator, My – Rafał Okrągły prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Ambiters Rafał Okrągły z siedzibą we Wrocławiu (51-505 Wrocław), ul. Ferdynanda Magellana 28/21, NIP: 8952208918, REGON: 384183750.
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§3. Rodzaje i cel zbierania danych
1. Jako zbierane i przetwarzane przez nas dane rozumiemy te informacje, które podajecie w:
a. formularzach zapisowych na nasze kursy,
b. formularzach rekrutacyjnych,
c. ankietach ewaluacyjnych,
d. aplikacjach konkursowych,
e. zapisach do newslettera.
f. rejestracji na stronie
2. Dane jakie zbieramy i przetwarzamy to :
a. imię,
b. nazwisko,
c. adres e-mail,
d. nr telefonu,
e. dane dotyczące Waszej subiektywnej opinii na temat kursów,
f. dane antropometryczne,
g. nick lub inne informacje pozwalające na zidentyfikowanie użytkownika na portalach społecznościowych i w świecie on-line.
3. Wasze dane osobowe są przetwarzane w celu:
a. stworzenia listy uczestników kursu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
b. umożliwienia Wam wzięcia udziału w Naszych kursach na podstawie zawartej umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
c. założenia konta Użytkownika (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
d. kontaktu z Wami przed, w trakcie i po kursie w sprawach z nim związanych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
e. informowania Was o bieżącej działalności Naszej oraz naszych partnerów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
f. wysyłania newslettera (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
g. udziału w wydarzeniu organizowanym przez Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4. Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Dane osobowe są traktowane jako poufne i nie są udostępniane osobom nieuprawnionym. W przypadku konieczności przekazania Twoich danych podmiotom zewnętrznym (np. w celu umożliwienia wzięcia udziału w wydarzeniu) Twoja zgoda jest wymagana na etapie wypełniania formularza, więc bez obaw – nie wyślemy nic nikomu bez Twojej zgody.
5. Dane osobowe są przetwarzane tak długo, jak to jest uzasadnione w ramach danego celu przetwarzania danych osobowych, w związku z czym okresy przetwarzania różnią się w zależności od celu. Pamiętaj, że zakończenie przetwarzania Twoich danych w ramach jednego celu niekoniecznie musi prowadzić do całkowitego usunięcia lub zniszczenia Twoich danych osobowych, ponieważ ten sam zestaw danych może być przetwarzany w ramach innego celu, przez okres dla niego wskazany. Całkowite usunięcie lub zniszczenie danych następuje w momencie, gdy zakończymy realizację wszystkich celów oraz w innych przypadkach wskazanych w RODO.

§4. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
W związku z przetwarzaniem danych osobowych, użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia zawarte w art. 15- 21 RODO:
a. prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
b. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
c. prawo do przenoszenia danych,
d. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę,
e. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przeze mnie danych osobowych.

Powyższe uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się z administratorem pod adresem: support@ambitersi.pl.

§5. Powierzenie przetwarzania danych osobowych
1.Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych m.in.:
a. firmie hostingowej – w celu przetwarzania danych na serwerze,
b. system mailingowy – w celu wysyłania newslettera
c. biuro księgowe – w celu korzystania z usług zewnętrznego biura rachunkowego.
2. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
3. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
4.Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa lub umów zewnętrznych.
5. Mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
6. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo podmioty, który dane zostały powierzone do przetwarzania na podstawie stosownej umowy oraz, które wdrożyły u siebie zasady RODO.

§6. Pliki cookies
1.Witryna https://ambitersi.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
2.Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
3.Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
4.Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb.
5.Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
a. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
b. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
c. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
6.Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies.