Ambitersi | Polityka prywatności

Polityka prywatności

§.1 Postanowienia Ogólne

Administratorem danych jest Ambiters Rafał Okrągły z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ferdynanda Magellana 28/21, NIP: 8952208918, REGON: 384183750. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na serwerach o ograniczonym dostępie bezpośrednim. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu). Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§2. Rodzaje i cel zbierania danych

1. Jako zbierane i przetwarzane przez nas dane rozumiemy te informacje, które podajecie w: a. formularzach zapisowych na nasze kursy,

b. formularzach rekrutacyjnych,

c. ankietach ewaluacyjnych,

d. aplikacjach konkursowych,

e. zapisach do newslettera.

f. rejestracji na stronie

2. Dane jakie zbieramy i przetwarzamy to :

a. imię,

b. nazwisko,

c. adres e-mail,

d. nr telefonu,

e. dane dotyczące Waszej subiektywnej opinii na temat kursów,

f. dane antropometryczne,

g. nick lub inne informacje pozwalające na zidentyfikowanie użytkownika na portalach społecznościowych i w świecie on-line.

3. Wasze dane wykorzystujemy między innymi w celu: a. stworzenia listy uczestników, b. umożliwienia Wam wzięcia udziału w Naszych kursach, c. kontaktu z Wami przed, w trakcie i po kursie w sprawach z nim związanych, d. informowania Was o bieżącej działalności Naszej oraz naszych partnerów. Dane osobowe są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych. W przypadku konieczności przekazania Twoich danych podmiotom zewnętrznym (np. w celu umożliwienia wzięcia udziału w wydarzeniu) Twoja zgoda jest wymagana na etapie wypełniania formularza, więc bez obaw – nie wyślemy nic nikomu bez Twojej zgody.

§3. Administrator Danych

4. Założyciel Ambiters Rafał Okrągły jest administratorem danych dostarczonych nam przez Was w procesach opisanych w §3 pkt 5. Dane osobowe przetwarzane są:

a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,

c. w zakresie i celu niezbędnym do realizacji Umowy,

d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą,

e. w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli zapisałeś się na newsletter lub wydarzenie.

6. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: ambitersikontakt@gmail.com.

8. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

9. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

10.Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa lub umów zewnętrznych.

11.Mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

12.Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§4. Pliki cookies

13.Witryna https://ambitersi.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

14.Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

15.Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

16.Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb.

17.Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

a. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,

b. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,

c. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

18.Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies.